Turkusowa kultura pracy w… pomarańczowym modelu zarządzania! Ewolucja openNexus

Odkryj, jak transformacja z pomarańczowej na turkusową kulturę organizacyjną może zrewolucjonizować Twoją firmę. Odnosimy się do tego procesu na podstawie własnych doświadczeń w openNexus.

Udustępnij wpis

Czym charakteryzuje się turkusowa kultura pracy i czy warto ją wdrożyć? W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu wiele firm poszukuje nowych sposobów na zwiększenie efektywności, zaangażowania pracowników i innowacyjności. Jednym z najciekawszych trendów w zarządzaniu organizacjami jest przejście z tradycyjnej, pomarańczowej kultury na nowoczesną, turkusową kulturę organizacyjną. Zastanówmy się, jakie korzyści może przynieść ta transformacja!

Czym jest pomarańczowa i turkusowa kultura pracy?

Pomarańczowa kultura organizacyjna kojarzy się z tradycyjnym, hierarchicznym modelem zarządzania. W nim kluczowe wartości to rywalizacja, osiąganie celów i dążenie do sukcesu finansowego. Ponadto w tego rodzaju organizacjach struktura jest ściśle zhierarchizowana, a decyzyjność jest skoncentrowana w rękach najwyższych szczebli zarządzania.

W przeciwieństwie do pomarańczowej kultury, turkusowa kultura organizacyjna opiera się na zaufaniu, współpracy i samoorganizacji. Jest to nowoczesne podejście, które promuje autonomię pracowników, transparentność działań oraz wspólne dążenie do misji i wartości firmy. Turkusowe organizacje ostatecznie dążą do stworzenia środowiska, w którym każdy pracownik ma wpływ na decyzje i czuje się odpowiedzialny za wyniki całej firmy.

turkusowa kultura pracy

Dlaczego firmy decydują się na przejście z pomarańczowej na turkusową kulturę?

Przemiana w kierunku turkusowej kultury organizacyjnej prowadzi do większego zaangażowania pracowników. W dodatku w turkusowych organizacjach pracownicy mają większą autonomię, co zwiększa ich motywację i satysfakcję z pracy. Ponadto turkusowe firmy stawiają na kreatywność i innowacje. Otwartość na nowe pomysły oraz wspieranie samodzielności pracowników sprzyjają powstawaniu innowacyjnych rozwiązań i produktów. Mało tego! Kultura turkusowa promuje współpracę i zaufanie. W takim środowisku relacje między pracownikami są bardziej harmonijne, co przekłada się na lepszą atmosferę w pracy i większą efektywność zespołów. Dodatkowo firmy o turkusowej kulturze często angażują się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Działania takie są zgodne z wartościami turkusowej organizacji, które kładą duży nacisk na wpływ firmy na społeczność i środowisko.

Jak przebiegła metamorfoza openNexus?

Artur Janecki, który po dwuletniej przerwie wrócił do OpenNexus, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat tej transformacji. Zamiast spodziewanego chaosu Artur zastał zorganizowaną, samozarządzalną strukturę, w której zespoły mają większą autonomię, a decyzje są podejmowane na niższych szczeblach. Jakie zmiany wprowadziło turkusowe zarządzanie w codziennej pracy? Jakie są korzyści z automatyzacji procesów? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym fascynującym odcinku!

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Film

Cyberbezpieczeństwo – zadbaj o swoje dane w sieci

Dowiedz się, jak chronić swoje dane online dzięki 5 skutecznym sposobom na cyberbezpieczeństwo. Aktualizacje, silne hasła, dwuetapowa weryfikacja, ostrożność i VPN – zabezpiecz się już dziś!