"Szkoła nie polega na napełnianiu wiadra, ale na rozpalaniu ognia"

William Butler Yeats

Jakby to było rozwijać swoją pasję w szkole? Uczyć się rzeczy praktycznych, które pomogą Ci odnaleźć się w realnej rzeczywistości? Przekazywać wiedzę tak, by odbiorcy rozumieli, a nie żeby uczyli się na pamięć? A może marzysz o placówce, która inspiruje do działania, pomaga poszerzyć własne horyzonty, rozwinąć kreatywność oraz w której o dobrej komunikacji uczą się nie tylko nauczyciele?

Jeśli kiedykolwiek pomyślałeś w ten sposób, to jesteś w dobrym miejscu 🙂

Kim jesteśmy?

Tworzymy grupę ludzi, którzy nie chcą być obojętni na to, jak obecny system edukacji działa destrukcyjnie na uczniów, rodziców oraz pedagogów, a tym samym na przyszłość kolejnych pokoleń, naszą przyszłość. 

Formułujemy potrzeby zmian oraz wspieramy działania mające na celu służyć koniecznym przekształceniom.

Celem edukacji powinno być uczenie jak myśleć, a nie co myśleć

W obecnym systemie edukacji ważne są ramy, do których każdy z członków społeczności szkolnej musi się dopasować. 

Nieprzystosowanie się do określonych wymogów czy z góry narzuconych schematów myślowych, wiąże się z wykluczeniem oraz szablonowaniem. 

System ten podcina skrzydła, niszczy pomysłowość oraz świeżość umysłu, wzbudza stres i lęk. 

Nie chcemy takiej szkoły!

Nauczanie oparte na wartościach takich jak... Odpowiedzialność Wolność Zaangażowanie Szacunek

Nasze dzisiejsze szkoły są najprawdopodobniej dalej od samozarządzania niż większość innych rodzajów organizacji. Zamieniliśmy szkoły prawie wszędzie w bezduszne fabryki, które przerabiają uczniów w partiach po 25 w klasie, rok po roku. Dzieci widzą się jako jednostki wymagające prowadzenia w kierunku wytyczonym przez zdefiniowany program nauczania. Na końcu tego cyklu ci, którzy dopasowali się do tego szablonu, kończą szkoły z sukcesem. Reszty pozbywamy się po drodze.

Jako Fundacja “Kreatywni dla przyszłości” chcemy, by przestrzeń szkolna była przyjaznym miejscem.

Chcemy by szkoła była miejscem przygotowującym dziecko do życia we współczesnym świecie, strefą sprzyjającą kreatywności i przedsiębiorczości dziecka, rozwijającym jego poczucie odpowiedzialności, wspierającym budowanie samoświadomości i świadomych relacji z innymi. *do wartości dodać samodzielność, akceptacja, samoświadomość

Jak możemy pomóc?

Komu pomagamy?

Spójrz kreatywnie w #przyszłość!

Każda zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka, a szkoła od pojedynczego nauczyciela i pojedynczej lekcji.